Fakta om ører

Fakta om ører

Den synlige delen av øret er bare den ytre delen av hele øret. Øret består av tre deler: det ytre øret, mellomøret og det indre øret. Dessuten har vi to av kroppens viktigste sanseorganer i øret:
- Hørselen – som fanger opp og oppfatter lyd.
- Balansen – som gjør at vi kan stå og gå i forhold til tyngdekraften.

VAXOL_Fakta-om-oron

Det ytre øret

Ytterörat består av den del av örat vi kan se: öronmusslan och hörselgången. Ytterörats funktion är att fånga in ljud och att härleda ljudet bakåt/ inåt. Hörselgången har till uppgift att för ljudet vidare in i örat och att hålla rent och stoppa smuts och bakterier från att tränga längre in i örat. Huden i hörselgången är tunn och skyddar körtlar och nerver som ligger nära hörselgången. I huden finns körtlar som bildar vax. Öronvax är helt naturligt och ett sätt för kroppen och öronen att skydda örat från smuts och bakterier. Vax som produceras i hörselgången försvinner helt naturligt ut ur örat och på det sättet tar med sig smuts ut från örat.

Mellomøret

Innerst i øregangen sitter trommehinnen, og der begynner mellomøret. Trommehinnen er utspent over øregangen og vibrerer når lydbølger treffer den. Bak trommehinnen sitter trommehulen, et hulrom som regulerer trykk for trommehinnen. Trykket reguleres blant annet når vi svelger eller gjesper.

 

I mellomøret er det tre øreknokler:

  • Stigbøylen (kroppens minste knokkel!)
  • Hammeren
  • Ambolten

De tre knoklene danner en kjede, der hammeren er festet til trommehinnen og ambolten. Ambolten har i sin tur kontakt med stigbøylen. De tre knoklene viderefører trommehinnens lydsvingninger. Fra mellomøret begynner øretrompeten, som er en gang ned til svelget. I øretrompeten passerer det luft når vi gjesper eller svelger.

Det indre øret

Det indre øret består av benlabyrinten, og sneglehuset er en del av denne. I sneglehuset har vi hørselscellene. I benlabyrinten er det også tre membranøse bueganger og to membranøse sekker, der vi finner sansecellene for balansen. Fra sansecellene går det nerver som settes sammen og danner hørsels- og balansenerven, som fortsetter til hørsels- og balansesenteret i hjernen.

Hørselen – hvordan fungerer den?

I likhet med andre pattedyr har vi mennesker to ører, som gjør det enklere å posisjonsbestemme lyd og øker evnen til å holde balansen. Menneskeøret er ikke særlig utviklet sammenlignet med mange andre arter, men kan oppfatte lydbølger i luften i frekvensområdet 20–20 000 Hz. Barn kan ha en større hørevidde, og fra voksen alder avtar hørevidden gradvis. Et friskt øre kan ved optimalt frekvensintervall oppfatte lyd fra 0 dB og oppover, men kraftige lyder er skadelige.

Lyden går inn i det ytre øret gjennom øremuslingen, som fanger opp lyden som en trakt og fører lydbølgene inn i øregangen. Lyden støter mot trommehinnen, som fungerer som en barriere mellom det ytre øret og de indre delene av øret. Trommehinnen begynner å vibrere, og vibrasjonene forplantes gjennom tre knokler i mellomøret: hammeren, ambolten og stigbøylen.

Hammeren er festet til trommehinnen og er forbundet med ambolten, som i sin tur er forbundet med stigbøylen. De tre øreknoklene forsterker vibrasjonene fra øregangen. Mellomøret, som er skilt fra det ytre øret av trommehinnen, viderefører lyden og utjevner eventuell trykkforskjell som kan oppstå. Mellomøret er forbundet med svelget via øretrompeten, noe som gjør at luft kan passere denne veien.

Stigbøylen slår på det ovale vinduet på sneglehuset (cochlea), som er en del av det indre øret. Vibrasjonene fra det ovale vinduet gjør at væsken i cochlea lager bølger som oppfattes av sanseceller i sneglehuset, som videresender signaler til hørselssenteret i hjernen via hørselsnerven.

 

 

Balansen sitter i det indre øret

I det indre øret har vi balansesansen. I de tre buegangene i det indre øret er det væske, og når vi beveger hodet, beveger væsken seg. I disse buegangene har vi sansecellene. På sansecellene, som også kalles hårceller, er det små, tynne hår som aktiveres av væsketilstrømming. Ved hjelp av en geléaktig overflate med små krystaller kan hårcellene registrere tyngdekraft, ettersom krystallene er tyngre enn væsken.

All informasjon som sansecellene fanger opp, sendes videre som impulser til hjernen via hørsels- og balansenerven.

Kjøp Vaxol® på nærmeste apotek

Kjøp Vaxol®