Eldre og ører

Jo eldre vi blir, desto mer slitasje får kroppen. Det gjelder også ørene. Særlig hørselen blir svekket. Problemer med ørevoks/vokspropper og tørre ører er også vanlig blant eldre.

Det aldrende øret

Vi blir eldre, og det blir også ørene våre. Det viktigste organet i ørene er hørselen, og utviklingen svekkes gradvis allerede ved 20-årsalderen. Når vi blir eldre, blir det mer merkbart at hørselen er svekket. Man anslår at blant eldre over 65 år har over 60 % nedsatt hørsel. Dette kan oppleves som vanskelig, og eldre trenger derfor ofte hjelp for å bevare god hørsel. God hørsel er viktig for sosial omgang og livskvalitet.

Øreproblemer hos eldre

Øreproblemer er vanlig hos eldre og fører ofte til nedsatt hørsel, noe som er den vanligste helserelaterte plagen blant eldre. Det er et stort problem som påvirker livskvaliteten. Det bidrar også til utenforskap, problemer med psykososialt samvær og at man isolerer seg og føler seg utrygg i forbindelse med kommunikasjon, samfunnsdeltakelse, trafikk og transport.

De to vanligste årsakene til nedsatt hørsel hos eldre er:

  • aldersrelatert hørselsnedsettelse
  • vokspropper og opphopning av ørevoks

 

Dårlig hørsel er den viktigste årsaken til at eldre over 80 år blir mindre sosiale.

I en svensk studie deltok 400 personer mellom 80 og 98 år, som ble undersøkt annethvert år i en seksårsperiode. Resultatet viste at den emosjonelle stabiliteten ikke forandret seg, likevel ble deltakerne mindre sosiale etter hvert.

Forandringen kunne ikke knyttes til andre aldersrelaterte problemer, som deltakelse i sosiale aktiviteter eller kognitiv funksjonsnedsettelse. Den eneste faktoren som kunne forklare at personene ble mindre sosiale, var hørselen.

 

Vanlige årsaker

Aldersrelatert hørselsnedsettelse

Dette kalles også presbyacusis. Det er en gradvis svekkelse av hørselen som skjer med økende alder. Den er symmetrisk dobbeltsidig og dessverre irreversibel/ugjenkallelig. Svekkelsen skyldes aldring og degenerative forandringer, som hovedsakelig skjer i det indre øret, og som fører til tap av hårceller i sneglehuset (cochlea) og nevroner i hørselsnerven.

Hørselsnedsettelsen begynner vanligvis med manglende evne til å høre høyfrekvent lyd, og senere også manglende evne til å høre mellom- og lavfrekvent lyd. Per i dag finnes det ingen kjente forebyggende tiltak. Behandling og tiltak for hørselen består av høreapparat eller kirurgisk implantat.

Denne typen aldersrelatert hørselsnedsettelse er en av de absolutt vanligste årsakene til hørselstap, og er i høy grad et økende folkehelseproblem på grunn av den dramatiske økningen i antall eldre over 80 år. Aldersrelatert hørselsnedsettelse rammer én av tre personer ved 65 års alder og annenhver person ved 75 års alder. Det er den nest vanligste sykdommen blant eldre.

Vokspropper

Vokspropper er den vanligste årsaken til nedsatt hørsel hos eldre. Det er også det enkleste problemet å løse for å forbedre hørselen! Vokspropper kalles også cerumen obturans.

I en studie av eldre over 65 år som var innlagt på sykehus, hadde 35 % vokspropper i ett eller begge ører. Etter behandling og fjerning av vokspropp hadde 75 % av pasientene fått en betydelig forbedring av hørselen. (Lewis-Cullinan et al, 1990, JAN, «Effect of cerumen removal on the hearing ability of geriatric patients».)

Normalt produseres ørevoks i form av et mykt, vokslignende sekret fra kjertler i den ytre øregangen. Voksen blandes med døde hudceller fra ørets indre deler. Den fraktes naturlig ut av øret og tar også med seg smuss og eventuelle bakterier. Voksens funksjon er å beskytte huden i øregangen mot fuktighet og infeksjon.

Voksens utseende og konsistens kan variere mye. Grunnen til at vokspropper er mer vanlig hos eldre, er også aldersrelatert. Med alderen blir voksen som produseres, ikke lenger like smidig. Den blir grovere og hardere, og mister evnen til å fraktes naturlig ut av øret. Denne forstyrrelsen i balansen mellom voksproduksjon og utførsel gir økt risiko for opphopning av voks og vokspropper i øret.

Symptomer på øreproblemer

Det vanligste symptomet på øreproblemer hos eldre er nedsatt hørsel. Det er, som nevnt tidligere, et aldersproblem som ikke kan kureres. Men det kan forbedres.

Det er viktig å undersøke ørene hos eldre for å finne årsaken til hørselsnedsettelsen. I altfor mange tilfeller skyldes det vokspropper, som kan behandles.

Andre symptomer på øreproblemer hos eldre er:

  • vondt i øret / smerte
  • verk i øret
  • kløe
  • dotter i ørene
  • ringelyd
  • dårlig balanse / svimmelhet
  • hoste

Du bør unngå å rense ørene med bomullspinner!

Hos eldre er det ekstra viktig å ikke rense øregangen med bomullspinner. Dette fordi ørene hos eldre er mer ømfintlige enn hos yngre. Ørets funksjon og elastisiteten til huden i øregangen svekkes med alderen.

 

Blir øret utsatt for ytre påvirkning, kan det komme i ubalanse og skades. Det kan bidra til både opphopning av voks og vokspropper, samt føre til infeksjon i huden i øregangen.

Utskylling av vokspropp hos eldre

Ved problemer med vokspropper hos eldre bør legesenter kontaktes. Er problemet stort, kan de være behjelpelige med å skylle eller suge ut voksproppen.

Noen ganger kan det være vanskelig å fjerne vokspropper. Ofte er det også mer ømfintlig hos eldre på grunn av alder, men det er hjelp å få.

Bruk Vaxol® på eldre

Vaxol® er et trygt og effektivt hjelpemiddel for eldre ører. Vaxol® er 100 % farmasøytisk, ren olivenolje og har også en antiinflammatorisk og antibakteriell effekt. Vaxol® mykgjør og fjerner ørevoks, forebygger vokspropper og lindrer kløe og irritasjon i tørre øreganger.

Forebygg og behandle problemer med ørevoks hos eldre med Vaxol®

Eldre kan ha stor nytte av å bruke Vaxol® regelmessig og forebygge øreproblemer. Også helsevesenet kan ha stor nytte av å forebygge øreproblemer med Vaxol®, ettersom en stor andel eldre søker hjelp for øreproblemer. Å forebygge med Vaxol® gir færre plager og hørselsproblemer for deg som pasient, og helsevesenet får mer tid til andre arbeidsoppgaver.

Vaxol® bidrar til at den naturlige voksen hos eldre får en bedre og mykere konsistens og kan opprettholde balansen i øret og øregangen. Vaxol® mykgjør og fjerner ørevoks, forebygger vokspropper og bidrar til å frakte ut overflødig voks. Den myker også opp og smører øregangen, slik at kløe og irritasjon lindres.

Forebygg og behandle tørre ører hos eldre med Vaxol®

Tørre øreganger skyldes ofte at balansen i ørets miljø er forstyrret. Hos eldre har dette sammenheng med alder. Huden i øregangen er ømfintlig og kan bli tørr, og du kan oppleve en følelse av kløe/irritasjon.

Vaxol® forebygger og behandler tørre øreganger ved å smøre og legge seg som en beskyttende, myk hinne over huden i øregangen. Bruk 1–2 spraydoser Vaxol®i hvert øre, 1–2 ganger i uken, for å behandle tørre øreganger.

Forebygg og behandle tørre ører hos eldre med Vaxol®

Med Vaxol®, som inneholder ren, naturlig olivenolje, tilføres vegger og hud i øregangen en beskyttende hinne og barriere. Ørevoks beskytter naturlig på samme måte ved hjelp av en fet hinne. Denne barrieren beskytter øregangen mot uttørking og smuss.

Ørene og balansen i øregangen er ømfintlig hos eldre. Produksjon og utførsel av voks fungerer ikke optimalt, og huden i øregangen blir lettere utsatt for bakterier.

 

 

Voksen fraktes kanskje ikke ut på samme naturlige måte, ettersom den er tregere. Huden i øregangen blir da ikke like beskyttet av voksen, og blir lettere utsatt for tørrhet og dermed bakterier og smuss.

Ved å bruke 1–2 spraydoser Vaxol® i øret hos eldre, 1–2 ganger i uken, forebygges problemer som oppstår med for mye vann i øret.

Kjøp Vaxol® på nærmeste apotek

Kjøp Vaxol®